גמרא, קידושין דף כ"ד ע"א, עבד כנעני היוצא בראשי איברים

הרב מרדכי בונים זילברברג
גמרא, קידושין דף כ"ד ע"א, עבד כנעני היוצא בראשי איברים | תשע"ב
Share this