גמרא, מסכת כתובות, בעניין פסיק רישא בדבר שאינו מתכוין

הרב מרדכי צביון
גמרא, מסכת כתובות, בעניין פסיק רישא בדבר שאינו מתכוין | תשע"א
Share this