גמרא, מסכת גיטין, דף ה' עא קיום לשמה

הרב אברהם מוצרי
גמרא, מסכת גיטין, דף ה' עא קיום לשמה | תשס"ט
Share this