גם בסוף מ"ט שערי טומאה קיים שורשו הטוב של כל יהודי, ולעיתים חלק עניין הירידה היא לשם ההשתוקקות והרצון להתקרב להקב"ה

הרב שלמה ברוורמן
גם בסוף מ"ט שערי טומאה קיים שורשו הטוב של כל יהודי, ולעיתים חלק עניין הירידה היא לשם ההשתוקקות והרצון להתקרב להקב"ה | תש"פ
Share this