גלות השבטים, פרשת מקץ, עומקו של מקרא

הרב יוסף צ. בן פורת
גלות השבטים, פרשת מקץ, עומקו של מקרא | תשפ"ב
Share this