גלגול שבועה

הרב יעקב רוזנטל זצ"ל
גלגול שבועה | תש"ע

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this