גינוי בפני שני אנשים, רעלשון הרע - מפסיקים לדבר לשון הרע

הרב רפאל יוכפז
גינוי בפני שני אנשים, רעלשון הרע - מפסיקים לדבר לשון הרע | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this