גזל והזיק או גזל והקדיש, מסכת בבא קמא דף ס"ח ע"ב

הרב זלמן נחמיה גולדברג
גזל והזיק או גזל והקדיש, מסכת בבא קמא דף ס"ח ע"ב | תשע"ד
Share this