גדרי איסור סחורה בפירות שביעית

הרב יוסף רפפורט
גדרי איסור סחורה בפירות שביעית | תשע"ה
Share this