גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות

הרב אלחנן ז'ק
גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות | תשע"ט
Share this