גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון

הרב אלחנן ז'ק
גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון | תשע"ט
Share this