גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה

הרב חיים כהן
גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה | תשע"ט
Share this