גדול המחטיאו יותר מן ההורגו

הרב אברהם ישעיה שושן
גדול המחטיאו יותר מן ההורגו | תשס"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this