'גדול המחטיאו יותר מן ההורגו'

הרב אריה שכטר זצ"ל
'גדול המחטיאו יותר מן ההורגו' | תשע"ו

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this