גדולת האבות ועבודתם בעולם הזה והנחלתם לדורנו

הרב אייל וקסלר
גדולת האבות ועבודתם בעולם הזה והנחלתם לדורנו | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this