גבולות הארץ בשנה השביעית, גבול הדרום- בליווי מפה

הרב יואל פרידמן
גבולות הארץ בשנה השביעית, גבול הדרום- בליווי מפה | תשע"ד
Share this