בשר וחלב, דברים האסורים משום סכנה, איסור חדש

הרב אליהו פנחסי
בשר וחלב, דברים האסורים משום סכנה, איסור חדש | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this