בשעת המפזרין כנס, ובשעת המכנסין פזר, בעניין החסד והגבורה שניתן לנתבם הן לקדושה והן לטומאה ומצווה על יהודי להשתמש בהם לצד הקדושה

הרב ישראל גנץ
בשעת המפזרין כנס, ובשעת המכנסין פזר, בעניין החסד והגבורה שניתן לנתבם הן לקדושה והן לטומאה ומצווה על יהודי להשתמש בהם לצד הקדושה | תש"פ
Share this