בשו"ת אבני נזר חו"מ סי' י"ד, בעניין אח פשוט שסירב לגרע מחלקו את חלק הבכורה , נמסר בישיבה גדולה 'פני מנחם'

הרב שאול אלתר
בשו"ת אבני נזר חו"מ סי' י"ד, בעניין אח פשוט שסירב לגרע מחלקו את חלק הבכורה , נמסר בישיבה גדולה 'פני מנחם' | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this