ברכת יצחק לבניו ומנחת יעקב לעשו-השפעתם על יחסי עם ישראל והאומות עד ימות המשיח, ב'

הרב דב ברקוביץ
ברכת יצחק לבניו ומנחת יעקב לעשו-השפעתם על יחסי עם ישראל והאומות עד ימות המשיח, ב' | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this