ברכת המצוות וברכת הנהנין, "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל"

הרב נתן זוכובסקי
ברכת המצוות וברכת הנהנין, "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל" | תשע"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this