ברית המילה וברית התורה משמש את יעודנו בעולם להתקרב לקב''ה

הרב משה יעקב קליין
ברית המילה וברית התורה משמש את יעודנו בעולם להתקרב לקב''ה | תשע"ח
Share this