בריאת העולם, 'ויפח באפיו נשמת חיים'

הרב משה פרנק
בריאת העולם, 'ויפח באפיו נשמת חיים' | תש"פ
Share this