ברור תוקפו של כלל אין סומכים על הנס במצבי סכנה של הכלל ובמצבי סכנה של הפרט

הרב אברהם שרמן
ברור תוקפו של כלל אין סומכים על הנס במצבי סכנה של הכלל ובמצבי סכנה של הפרט | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this