בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין

הרב אליעזר שוואב
בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין | תשע"ט
Share this