בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין

הרב אריכא
בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין | תשע"ז
Share this