בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין

הרב שמעון סנדומירסקי
בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין | תש"פ
Share this