בצדק תשפוט עמיתך - לדון לכף זכות

הרב דוד לאו
בצדק תשפוט עמיתך - לדון לכף זכות | תשע"ו
Share this