"בפיך ובלבבך לעשותו"

הרב קלמן בר
"בפיך ובלבבך לעשותו" | תשע"ז
Share this