בעשרה בטבת דנים בשמים על המשך החורבן

הרב יוסף צ. בן פורת
בעשרה בטבת דנים בשמים על המשך החורבן | תש"פ
Share this