בענין שכתוב 'למחרת השבת' לעניין מנחת העומר

הרב חיים פרץ ברמן
בענין שכתוב 'למחרת השבת' לעניין מנחת העומר | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this