בענין קדושת שביעית בשדה של גוי

הרב יהודה סילמן
בענין קדושת שביעית בשדה של גוי | תשפ"ב
שו"ת עם הרב סילמן

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this