בענין מוכר שטר חוב וחזר ומחלו, בקצות החושן סימן ס"ו ס"ק כ"ו

הרב שאול אלתר
בענין מוכר שטר חוב וחזר ומחלו, בקצות החושן סימן ס"ו ס"ק כ"ו | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this