בענין לקיחת קלי צום בשבת

הרב עקיבא יוסף לוי
בענין לקיחת קלי צום בשבת | תשע"ח
Share this