בענין כונה לשם מצוה באכילת מצה

הרב אברהם יצחק הכהן קוק
בענין כונה לשם מצוה באכילת מצה | תשע"ו

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this