בענייני חקירות שונות בדין 'אכלה כולה אין נשאלין עליה'

הרב שאול אלתר
בענייני חקירות שונות בדין 'אכלה כולה אין נשאלין עליה' | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this