בעניין שימור לשם מצה

הרב שמואל הבלין
בעניין שימור לשם מצה | תשע"ח

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this