בעניין קריעה על מקום המקדש

הרב מרדכי בונים זילברברג
בעניין קריעה על מקום המקדש | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this