בירור זמנים, המשך עניין זמן הנץ החמה לעניין ק''ש, 'הנץ' במשנה במגילה דף כ', 'הנץ' לעניין ווסתות. בדברי הרמב''ן (בתורת האדם) שלדברי ר''ת מובן מהו זמן תוספת שבת, שיעור מס' 9

הרב יעקב ביר
בירור זמנים, המשך עניין זמן הנץ החמה לעניין ק''ש, 'הנץ' במשנה במגילה דף כ', 'הנץ' לעניין ווסתות. בדברי הרמב''ן (בתורת האדם) שלדברי ר''ת מובן מהו זמן תוספת שבת, שיעור מס' 9 | תש"פ
Share this