בעניין מעשר בהמה בטעות ובחוצה לארץ, גמרא בכורות דף נ"ג

הרב אברהם הרשטיין
בעניין מעשר בהמה בטעות ובחוצה לארץ, גמרא בכורות דף נ"ג | תשע"ט
Share this