בעניין מחלוקת הצטרפות לקדושת הש"ץ בזמן תפילת לחש

הרב מרדכי פרוינדליך
בעניין מחלוקת הצטרפות לקדושת הש"ץ בזמן תפילת לחש | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this