בעניין הלואות ושכירויות

הרב יואל פרידמן זצ"ל
בעניין הלואות ושכירויות | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this