בעניין הבחירה של האדם ובדין מה שנגזר משמיים

הרב פנחס גולדווסר
בעניין הבחירה של האדם ובדין מה שנגזר משמיים | תשע"ח

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this