בעניין בנין בית הכנסת

הרב אשר וייס
בעניין בנין בית הכנסת | תש"פ
Share this