בניית תקציב מכספי ציבור, עקרונות, דילמות, לבטים ולחצים