בנידון אכילת מצה כל הפסח

הרב יצחק שפיצר
בנידון אכילת מצה כל הפסח | תשע"ה

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this