'בלבבי משכן אבנה', עמי יכולים לבנות את בית המקדש על ידי כל התגברות שיש בידנו לבצע

הרב ישראל מאיר שושן
'בלבבי משכן אבנה', עמי יכולים לבנות את בית המקדש על ידי כל התגברות שיש בידנו לבצע | תש"פ
Share this