בכל דור ודור חיב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים

הרב יצחק דוד אלתר
בכל דור ודור חיב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים | תשע"ו
Share this