בית המקדש מפני מה חרב?

הרב יוסף רפפורט
בית המקדש מפני מה חרב? | תשע"ה
Share this