ביסוד הדין שהפודה שדה אחוזה ניתן לכהנים ביובל

הרב יעקב גניזי
ביסוד הדין שהפודה שדה אחוזה ניתן לכהנים ביובל | תשע"ט
Share this